Česky | English

Popis zkoušek

Zkoušky odborné způsobilosti na finančním trhu jsou skládány v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na Katedře financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.


Institut pro finanční trh organizuje tyto zkoušky odborné způsobilosti na finančním trhu:


1. Odborná zkouška - Osoba jednající se zákazníky (zkouška v rámci kurzu CKF_OZOZ Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční služby - osoba jednající se zákazníky)

Zkouška je určena pro prokázání znalostí osob jednajících se zákazníky podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, tzn. osob, které přijímají a předávají pokyny týkající se investičních nástrojů od zákazníků. Struktura zkoušky odpovídá požadavkům na odborné znalosti těchto osob, které jsou stanoveny v § 4 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti a jejich bližší specifikaci úředním sdělením České národní banky ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti:

 • právní předpisy v oblasti finančního trhu, pokud věcně souvisí s jejich činností
 • investiční nástroje a jejich emise
 • poskytování investičních služeb
 • principy a fungování kolektivního investování
Složením této zkoušky je možné prokázat odbornost osob jednajících se zákazníky, jejichž činnost nezahrnuje deriváty (§ 9 odst. 2 vyhlášky č. 143/2009 Sb.).

2. Odborná zkouška – Investiční makléř (zkouška v rámci kurzu CKF_OZIM Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční makléř)

Zkouška je určena pro prokázání znalostí investičních makléřů podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, tzn. osob, které provádí pokyny na účet zákazníka nebo uskutečňují obchody na vlastní účet týkající se investičních nástrojů nebo upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání. Struktura zkoušky odpovídá požadavkům na odborné znalosti těchto osob, které jsou stanoveny v § 4 odst. 2 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry
své činnosti a jejich bližší specifikaci úředním sdělením České národní banky ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti:

 • právní předpisy v oblasti finančního trhu, pokud věcně souvisí s jejich činností
 • investiční nástroje a jejich emise
 • poskytování investičních služeb
 • regulace a fungování významných světových finančních trhů
 • principy finančního trhu včetně teorie financí
 • organizace a pravidla regulovaných trhů a jiných převodních míst
 • obchodování na finančním trhu včetně vypořádání
 • finanční analýza
Složením této zkoušky je možné prokázat odbornost investičních makléřů, jejichž činnost nezahrnuje deriváty (§ 10 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb.). Vzhledem k tomu, že zkouška zahrnuje otázky z finanční analýzy je možné složením této zkoušky prokázat odbornost investičních makléřů, kteří neprovádí upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání, jakož i investičních makléřů, kteří provádí upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání.

3. Odborná zkouška - Obhospodařovatel portfolia (zkouška v rámci kurzu CKF_OZOP Odborná způsobilost na finančním trhu: obhospodařovatel portfolia)

Zkouška je určena pro prokázání znalostí obhospodařovatelů portfolia podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, tzn. osob, které obhospodařují majetek zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání. Struktura zkoušky odpovídá požadavkům na odborné znalosti těchto osob, které jsou stanoveny v § 4 odst. 3 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti a jejich bližší specifikaci úředním sdělením České národní banky ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti:

 • právní předpisy v oblasti finančního trhu, pokud věcně souvisí s jejich činností
 • investiční nástroje a jejich emise
 • poskytování investičních služeb
 • principy a fungování kolektivního investování
 • regulace a fungování významných světových finančních trhů
 • principy finančního trhu včetně teorie financí
 • investice, investiční strategie a portfolio a související rizika
 • finanční analýza
Složením této zkoušky je možné prokázat odbornost obhospodařovatelů portfolia, jejichž činnost nezahrnuje deriváty (§ 11 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb.).

4. Odborná zkouška - Investiční poradce (zkouška v rámci kurzu CKF_OZIP Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční poradce)

Zkouška je určena pro prokázání znalostí investičních poradců podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, tzn. osob, které poskytují investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Struktura zkoušky odpovídá požadavkům na odborné znalosti těchto osob, které jsou stanoveny v § 4 odst. 4 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti a jejich bližší specifikaci úředním sdělením České národní banky ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti:

 • právní předpisy v oblasti finančního trhu, pokud věcně souvisí s jejich činností
 • investiční nástroje a jejich emise
 • poskytování investičních služeb
 • principy a fungování kolektivního investování
 • regulace a fungování významných světových finančních trhů
 • principy finančního trhu včetně teorie financí
 • investice, investiční strategie a portfolio a související rizika
Složením této zkoušky prokázat odbornost investičních poradců, jejichž činnost nezahrnuje deriváty (§ 12 odst. 1 vyhlášky č. 143/2009 Sb.).

5. Odborná zkouška - Deriváty (zkouška v rámci kurzu CKF_OZDE Odborná způsobilost na finančním trhu: deriváty)

Zkouška je určena pro osoby jednající se zákazníky, investiční makléře, obhospodařovatele portfolia a investiční poradce, jejichž činnost zahrnuje deriváty jako doplněk k jednotlivým úrovním zkoušek.


Složením této zkoušky a odborné zkoušky:

 • Osoba jednající se zákazníky je možné prokázat odbornost osob jednajících se zákazníky, jejichž činnost zahrnuje deriváty (§ 9 odst. 3 vyhlášky č. 143/2009 Sb.),
 • Investiční makléř je možné prokázat odbornost investičních makléřů, jejichž činnost zahrnuje deriváty (§ 10 odst. 2 vyhlášky č. 143/2009 Sb.),
 • Obhospodařovatel portfolia je možné prokázat odbornost obhospodařovatelů portfolia, jejichž činnost zahrnuje deriváty (§ 11 odst. 2 vyhlášky č. 143/2009 Sb.),
 • Investiční poradce je možné prokázat odbornost investičních poradců, jejichž činnost zahrnuje deriváty (§ 12 odst. 2 vyhlášky č. 143/2009 Sb.).