Česky | English

Šíření finanční gramotnosti studenty ESF MU

Návštěva našich studentů v dětském domově


Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se aktivně zapojili do projektu a připravili si vzdělávací materiály testující finanční gramotnost mládeže v dětském domově. I přes počáteční ostýchavost se úkolů odhodlaně chopily za účelem zdárného vyřešení celého zadání. Děti byly před samotným vypracováním zadání rozděleny podle věku do pěti skupin, aby byly co nejvíce smazány vědomostní rozdíly mezi věkovými kategoriemi a tudíž i rovných možností pro výhru.

Každou takovou skupinu měl na starosti jeden univerzitní student, který měl za úkol je vést, přednášet zadání jednotlivých úkolů a hlídat časové limity pro dané úkoly, popřípadě jim pomoci s řešením či s objasněním zadání. Příjemné prostředí zahrady dětského domova zajistilo klidný průběh, během něhož vyvstaly na povrch  různé úhly pohledu zdánlivě „finančně negramotných“ na danou úlohu.

Největší problémy měly děti s definováním rozdílu mezi debetní a kreditní kartou anebo při počítání úroku z dané částky. Naopak se překvapivě dobře orientovaly v reálném světě, kdy věděly, kolik stojí jaké zboží v obchodě, či co je to exekuce, úvěr apod.

V průběhu samotné akce se ukázalo, že žáci středních škol (přesněji věková kategorie 12-19 let) vědí více v některých případech a také se lépe orientují v oblasti financí než dospělí lidé. Ti měli s řešením úloh problém především z hlediska terminologie a obsahu úkolů. Doporučením do budoucna tedy může být nepodceňovat jakékoliv skupiny občanů jen na základě předpokladů či určitých stereotypů.

Závěrem je možné konstatovat, že akce proběhla velmi úspěšně a všechny zúčastněné strany byly nanejvýš spokojené. Studenti participující se na projektu událost namotivovala k dalšímu šíření finanční gramotnosti mezi sociálně slabými především díky entusiasmu cílové skupiny, dětí z dětského domova, která se aktivně podílela na plnění úloh a hledání správného řešení. Samotný ředitel dětského domova by uvítal další spolupráci i do budoucna.Návštěva z azylového domu


V červnu 2014 proběhl seminář na půdě Ekonomicko-správní fakulty MU, tentokrát s klientkami z azylového domu, které projevily zájem dozvědět se něco užitečného pro zvládání svých vlastních finančních situací. Během jednoho odpoledně byly klientky seznámeny se základními finančními pojmy a projevily rozsáhlé znalosti zejména praktického charakteru týkající se osobních financí a různých životních situací, o které se také podělily s ostatními účastnicemi. Zájemkyně si mohly vyzkoušet test zadávaný našim studentům během jejich studia, který prokázal jejich základní orientaci v oblastech, jež získaly v praxi, nicméně je zajímaly především teoretické znalosti, jimž se jim během svého vzdělávání nedostalo. Zpětná vazba od samotných účastnic semináře byla více než pozitivní a klientky azylového domu projevily zájem o další spolupráci.