Česky | English

Prezentace projektu Finanční gramotnosti v Českém rozhlase

25. 3. 2014 – Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Tématem vystoupení a diskuze ve finanční poradně byly nejen kreditní karty, ale i platební karty obecně. Součástí bylo i upozornění na nezbytnost prohlubování finanční gramotnosti. Na prohloubení finanční gramotnosti se podílí i Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity novým předmětem „Finanční gramotnost“, který je určen pro celou MU a podporován Citi Foundation.

6. 5. 2014 – Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Tématem vystoupení a diskuze ve finanční poradně byl úvod do finanční gramotnosti a zobrazení, proč je nezbytné jí věnovat pozornost.

20. 5. 2014 – Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Tématem vystoupení a diskuze ve finanční poradně bylo pokračování v seznamování posluchačů ČR s jednou z částí finanční gramotnosti, rozpočtovou gramotností, a jak si řešit vlastní rozpočet.

3. 6. 2014 – Ing. Barbora Chmelíková

Životní situace a jejich řešení byly tématem vystoupení a diskuse ve finanční poradně, a to především v otázce řešení jednotlivých životních situací, kterým není vždy věnována dostatečná pozornost.

12. 8. 2014 – Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Tématem vystoupení a diskuze ve finanční poradně bylo zaměření na půjčky a dluhy a prezentace CitiFoundantion. Cílem předmětu „Finanční gramotnost“, vyučovaném na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, je snaha jak rozšířit finanční gramotnost, tak vychovat ty, co budou schopni poradit. Pozornost byla věnována i půjčkám a tomu, jak při nich postupovat.